Professionals in Technology Innovation

A A A

valeant logo

 

Działamy w obszarze farmacji, wspieramy polski oddział globalnej firmę Valeant Pharmaceuticals - dostarczamy wsparcia analitycznego i technicznego dla Działu Efektywności Biznesu. Wspieramy procesy:

- przygotowanie analiz i raportowania wyników Valeant Polska do Valeant Europe,
- analizy danych sprzedaży bezpośredniej (m.in.SAP) i danych market-share (m.in. dane z IMS),
- prognozowania, raportowania i analiz sprzedaży z perspektywy Product Management oraz planowania (targety),
- sprzedaży, analizy trendów rynkowych, analizy efektywności procesu promowania i sprzedaży na wszystkich szczeblach terytorialnych struktur Field Force,
- naliczenia rankingów i premii dla Przedstawicieli Medycznych i Kierowników Terytorialnych (Field Force),
- raportowanie analityczne z systemu Mobile CRM.