Professionals in Technology Innovation

A A A

rura

 

Stosowane przez nas technologie obejmują między innymi:

  • bazy danych: Oracle, MS SQL Server, Postgres, Teradata, Netezza, Exasol, HP Vertica, Neo4j
  • OLAP: Essbase, MS Analysis Services,
  • ETL: Informatica, IBM Data Stage, Oracle Data Integrator, MS Integration Services,
  • platformy BI: SAP Business Objects, IBM Cognos, SAS, Microsoft BI, Microstrategy, Oracle BI,
  • data mining: SAS, R,
  • narzędzia programistyczne: Java EE, Smart GWT, JBoss, GIT/SVN, Jenkins, Mantis, Nexus, JIRA.

 

W zakresie współpracy z Klientem na polu zarządzania pracami preferujemy stosowanie metodyk zwinnych, pozwalających na elastyczne dopasowywanie przedmiotu prac do bieżących potrzeb Klienta.

Stosownie do wymagań Klienta współpracujemy również w formule opartej o tradycyjne metodyki zarządzania: PMBOK czy Prince2.