Professionals in Technology Innovation

A A A

TSAW

Ekspert z zakresu hurtowni danych i Business Intelligence z kilkunastoletnim doświadczeniem. Dzięki znajomości większości rynkowych standardów technologii ETL, baz danych oraz systemów raportowych często występuje w roli "Software Agnostic Solution Architect" współpracując ściśle z działami biznesowymi Klientów. Praktyczną wiedzę zdobytą jako programista, analityk i architekt wykorzystuje w obszarze konsultingu biznesowego wspierając technologicznie rozwój i transformacje biznesu Klientów.  Ostatnio najczęściej wspiera klientów w obszarach kontrolingu, finansów, sprzedaży i marketingu ze szczególnym uwzględnieniem analiz modeli rentowności produktów, klientów, linii biznesowych oraz struktur sprzedaży. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

 

 

Ciekawe projekty:

Wielowymiarowa analityka rentowności - Lider e-commerce w obszarze dystrybucji elektrotechniki

 • Wielowymiarowa analityka rentowności firmy na płaszczyznach min. klienta, produktu, dostawcy, kanału sprzedaży.
 • System kalkulacji on-line poziomu bonusów kick-back zakupowych dla ponad 100 dostawców (z wykorzystaniem historii zakupów, kilkuset różnych definicji bonusów oraz prognoz zakupów).
 • Wsparcie analityczne dla Wydziału Zakupów – strategiczne i taktyczne planowanie wykorzystania cash-flow do realizacji zakupów przy maksymalizacji rentowności.
 • Analityka rentowności procesów logistycznych (wysoce zautomatyzowany Magazyn Centralny o pow. 40 tyś m. kw.) wspierająca ciągłą optymalizację procesów.
 • Taktyczne definiowanie celów sprzedażowych dla Wydziału Marketingu i Wydziału Sprzedaży powiązanych ze strategią i taktyką zakupową (rentownościowa optymalizacja stanów magazynowych i polityki sprzedażowej).
 • Pricing wewnętrzny dla usług współdzielonych w ramach spółek grupy (ceny transferowe).
 • Pricing analityczny dla klientów zewnętrznych zautomatyzowanych usług logistycznych (magazynowanie, kompletowanie i wysyłka).
 • Analiza koszykowa klientów z uwzględnieniem ich historii rentowności.

 

 Zaawansowana Analityka Rentowności - Globalny lider logistyki (kontenerowy transport morski) 

 • Zintegrowany system alokacji i kalkulacji rentowności (kosztów, przychodów) spółek Grupy z uwzględnieniem cyklicznego raportowania giełdowego - wsparcie rozwoju i utrzymania systemu.
 • Internal Slot Charter (czarter slotów dla kontenerów na statkach) - techniczna implementacja (w skali globalnej) biznesowego modelu alokacji kosztów i przychodów pomiędzy liniami biznesowymi i spółkami grupy z uwględnieniem umów typu Vessel Sharing Agreement.
 • Empty Model - rozwój modelu analitycznego alokacji kosztów przechowywania, pozycjonowania oraz transferu pustych kontenerów z uwzględnieniem globalnego modelowania, optymalizacji sieci statków i transportu intermodalnego.
 • Port & Canal Expenses - implementacja logiki alokacji i dystrybucji kosztów opłat portowych i opłat za kanały (min. suezki, panamiski) pomiędzy linie biznesowe oraz spółki zależne. 

  

Platforma analityczna danych rynku farmaceutycznego - Globalny lider Market Share rynku farmaceutycznego

 • Systemy analityczne wspomagające monitorowanie całości rynku farmaceutycznego w zakresie sprzedaży pośredniej, bezpośredniej na rynku szpitalnym i aptecznym. Wdrożone systemy uwzgledniają specyfikę rynków poszczególnych krajów Unii Europejskiej oraz ograniczenia legislacyjne w kontekście zbierania i udostępnianiach danych farmaceutycznych.
 • Elastyczność cenowa - analiza i modelowanie scenariuszy rentowności typu "what-if" w zakresie elastycznej polityki cenowej i produktowej w zakresie rynku leków OTC.

 

Platforma BI dla analizy danych działu Health Care w 17 krajach EU - globalny lider rynku farmaceutycznego.

 • Budowa systemu analitycznego dla struktur sprzedażowych Key Account Managers Klienta w 17tu głównych rynkach europejskich
 • Koordynacja globalnych zmian w systemach Pricingowych i CRM w związku ze zmianami struktur danych market share dostarczanych przez IMS Health
 • Współudział w procesie zmian i przebudowy architektury globalnych systemów analitycznych
 • Modelu wpływu handlu równoległego na wyniki sprzedaż leków Klienta w Europie  (zależności transgraniczne).

 

Analityczny Data Mart dla raportowania  amortyzacji środków trwałych w banku - lider rynku bankowego w Polsce.

Zaawansowany system raportowy dla kontrolingowego procesu alokacji kosztów i przychodów w oparciu o platformę Oracle Financial Services Analysis. Kalkulacje i raportowanie drabinki kalkulacji Operating Income (Opin) , Operating Expenditures (Opex) oraz Operating Profit w ramach sprawozdawczości zarządzczej i raportowania do Centrali Grupy w Wiedniu.

Wdrożenie sytemu stałego monitoringu jakości danych będących w obiegu systemów finansowych banku wraz analityką poziomu wpływu problemów z jakością danych na procesy biznesowe banku.

 

Zwiększenie efektywności obsługi klientów w call center z wykorzystaniem analityki online powiązanej ze współdzieloną bazą wiedzy i bazy najlepszych praktyk konsultantów Call Center. Firma ubezpieczeniowa - lider rynku ubezpieczeń komunikacyjnych on-line w Polsce. 

 

Księga pomocnicza Prepaid (lider rynku telekomunikacji mobilnej w Polsce) - budowa systemu księgi pomocniczej Prepaid (Auxiliary Ledger) do alokacji kosztów i przychodów z doładowań użytkowników systemów prepaid z uwzględnieniem zasad współmierności czasowej. Logika systemu uwzględniała skomplikowaną naturę wielokanałową sieci dystrybucji doładowań oraz nieliniowe zależności napływu przychodów ze sprzedaży. 

 

(Product) Controlling Warehouse Data Mart (lider rynku telekomunikacji mobilnej w Polsce) - budowa i rozwój systemu analitycznego w oparciu o Data Mart dla działu Kontrolingu Produktów.